***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Състав

Списък на членовете на Българското дружество по хумусни вещества

Страница 4

Страница:

1

2

3

4

5

40. Русева Светла, ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369, 1080 София,

Тел.: (02) 8 240 345, Факс: (02) 8 248 937, e-mail:svetlarousseva@gmail.com

41. *Савов Валентин, РОМБ, 1606 София, ул. „Aбоба” 1, к. 5, Тел/Факс: (02) 9 501 441;

Тел./Факс: (02) 9 501 440; e-mail: romb_ltd@abv.bg

42. *Симеонова-Артинова Недялка, Аграрен университет, „Менделеев” 12, 4000 Пловдив,

 e-mail: neli_art@abv.bg

43. *Соколовска Мария, Институт за гората, БAН, Бул. „Кл. Охридски” № 132, 1756 София,

Тел.: (02) 962 0442; Факс: (02) 9 620 447, e-mail: mariagrozeva@hotmail.com

45. *Стефанова Ира, ДП „Радиоактивни отпадъци” Бул. „Дж. Баучер” № 51, 1407 София,

Тел.: (02) 9 624 948, Факс: (02) 625 078, e-mail: info@dprao.bg; igs@dprao.bg

46. *Стефанова Мая, Институт по органична химия, БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 9,

1113 София, Тел.: (02) 9 606 162, Факс: (02) 9 606 162, e-mail: maia@orgchm.bas.bg

47.*Стойчева Димитранка, ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369, 1080 София, Тел.: (02) 8 247 684, Факс: (02) 8 248 937, e-mail: dstoicheva@abv.bg

48. Стоичкова Милена, ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369, 1080 София,

Факс: (02) 8 248 937, e-mail: miiilena_smms@abv.bg

49.*Теохаров Методи, ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369, 1080 София,

Тел.: (02) 8 246 141, Факс: (02) 8 248 937, e-mail: mteoharov@abv.bg

50. * Тодорова Стефка, Аграрен Университет, Пловдив, ул. „Менделеев” 12, 4000 Пловдив,

Тел.: (+35932) 654395,  e-mail: stefi_k.todorova@abv.bg

51. *Трендафилов Красимир, Аграрен университет, ул. „Менделеев” 12, 4000 Пловдив,

Тел.: (032) 654 395; Fax: (032) 294302, e-mail: trendafilovk@mail.bg

52. *Трифонова Тотка, ИПАЗР "Н. Пушкаров” ,"ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369, 1080 София,Тел.: (+359).888733297; Fax: (+359 2) 8 248 937, e-mail: tmitova@mail.bg

 

Страница 4

Страница:

1

2

3

4

5

нагоре ↑ 5 Jan 2016 bhss_2016@abv.bg