***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Състав

Списък на членовете на Българското дружество по хумусни вещества

Страница 3

Страница:

1

2

3

4

5

29. Митовска Росица, ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369, 1080 София

30. *Нанкова Маргарита, Добруджански земеделски Институт, 9520 Ген. Тошево,

Тел: (058) 653 211, Факс: (058) 603 183, e-mail: nankova_margo@abv.bg

31. Никова Ивона, ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369, 1080 София,

Факс: (02) 8 248 937, e-mail: ivon@mail.bg

32.  *Николова Маргарита, Лесотехнически университет, Бул. „Кл. Охридски” № 10,

1150 София, Тел.: (02) 8 684 091, Факс: (02) 8 622 830, e-mail: marginik@yahoo.com

31. Николова Павлина, ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369,

1080 София, Тел.: (02) 9 235 013, e-mail: polnikolova@abv.bg

32. Панков Веселин,  ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369,

1080 София, Тел.: (02) 9 235 013, e-mail: vsp_tech@abv.bg

33.  Нусторова Мая, Лесотехнически университет, Бул. „Кл. Охридски” № 10, 1150 София,

Тел.: (02) 91 907 416, (02) 622 830, e-mail: m.noustorowa@abv.bg

34. *Пачев Иван, Институт по фуражите, 5800 Плевен, ул. „ Ген. Вл. Вазов” № 89,

Тел.: (064) 2 474, Факс: (064) 38 528, e-mail: Iv_Pachev@abv.bg

35. Петкова Галина, ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369, 1080 София,

Факс: (02) 8 248 937, e-mail: galina50@abv.bg

36.*Петкова Здравка, ИПАЗР "Н. Пушкаров", ул. „Шосе Банкя” № 7, п.к. 1369, 1080 София,

Факс: (02) 8 248 937, e-mail: e-mail:petkova17@yahoo.com

37. Петрова Росица, Лесотехнически университет, Бул. „Кл. Охридски” № 10, 1150 София,

Тел.: (02) 9 620 442 /226, e-mail: rpetrova_fri@yahoo.com

38. *Попова Тодорка, РОМБ, 1606 София, ул. „Aбоба” 1, к. 5,

Тел/Факс: (02) 9 501 441; Тел./Факс: (02) 9 501 440; e-mail: romb_ltd@abv.bg

 

Страница 3

Страница:

1

2

3

4

5

нагоре ↑ 5 Jan 2016 bhss_2016@abv.bg