***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Издания

 

Сборници, книги по хумусни вещества

1. С. Русева, Е. Филчева, И. Стефанова (Ред).. 2000. Доклади на Първата Национална Конференция по Хумусни Вещества и Обработка на Почвата (БДХВ-БНДОП Конференция '2000 11-12 Maй, 2000, Боровец, България, ЦИНТИ: НД. II. 17 476, Рег. № НД 249/2000

2. Journal of Ecological Science “Еcology and Future”, 2, 3-4. 2003. BHSS – conference’03 “Humus Substances and the Environment”. Second National conference with International Participation, 17-19 September, Borovetz, Bulgaria

3. Markova K. 2002. Coal Autooxidation. SciBulCom LTD, Sofia, 277 p.

 

4. Екатерина Филчева. 2007. Екологична роля на почвеното органично вещество (ПОВ) и значимостта му за експертни заключения. Изд. “Пони”, София, стр. 32.

5. Екатерина Филчева. 2007. Характеристика и на почвите в България по съдържание, състав и запаси на органичнo вещество. Групиране на почвите в България. ISBN 978-954-8702-11-9. Рекламно-издателска къща “Минерва, стр.191.

 

6.Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България 2014

 

7.Filcheva Ekaterina. 2015. Characteristics of Soil Organic Matter of
Bulgarian Soils. Lap LambertAcademic publishing ISBN 978-3-659-51204-9,
pp. 177. 

 

 

нагоре ↑  5 Jan 2016 bhss_2016@abv.bg