***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Българско дружество по хумусни вещества - Начало

 

 

Welcome to the website

of the regional IHSS - Chapter of Bulgaria

 

 

                                                   Welcome address

Dear Scientists, Friends of Humic Matter, 

It is my pleasure to invite you to participate in the 19-th International Humic Substances Society (IHSS) meeting that will take place from 16 to 21 September 2018 in Albena resort Bulgaria, located at the Black sea seaside, about 30 km North of Varna, the summer capital of Bulgaria and about 500 km Northeast of Sofia. It is a touristic place with an agreeable atmosphere offering remarkable sightseeing’s to historical and natural destinations.

It is a great honor for the Bulgarian Chapter to host the IHSS conference for the first time. We shall do our utmost to prepare an exciting scientific and social program for you and expect to have a successful conference widely attended by Academia and Industry. 
Scientists from universities and industries, all over the world, are encouraged to participate and make contributions to the conference - oral and poster presentations.

The conference is organized under the auspices of the Ministry of Agriculture, Food and Forestry of Bulgaria in collaboration with Agricultural Academy.

Participations in the exhibition, organized by the Local Organizing Committee, are welcome during the Conference.
Accompanying persons of our delegates are not forgotten and a carefully prepared program will be organized.

On behalf of the Organizing Committee I invite you to put the 19th IHSS conference on your agenda and I am looking forward to welcome you in Albena resort, 16-21 September 2018, Bulgaria.
 
Prof. Ekaterina Filcheva
President of the Bulgarian Chapter of IHSS


Scientific Program & Topics
 

Topics

Environmental Chemistry – Dynamics - Role of Humic Substances and Natural Organic Matter

Biotic Interactions – Toxicity - Role of Humic Substances and Natural Organic Matter

Water Quality - Drinking Water – Surface Waters

Soil Physical Chemistry - Soil Fertility

Humic Based Technologies - Crop ProductionPreliminary program

16 September Registration
Welcome party
17 September Opening, welcoming addresses – morning session
Afternoon session
18 September Scientific directions presentations – morning session
National Coordinators Meeting - lunch time
Visit to Varna and Aladja Monastery – in the afternoon
19 September Professional tour with a guided visit to a soil profile, Kaliakra cape and Balchik, dinner in a Bulgarian
Folk Style restaurant
20 September Scientific directions presentations
Travel awards presentations
IHSS General Assembly
Gala dinner
21 September Scientific directions presentations – morning session
Closing remarks

Poster session (17 - 21 September 2018) – to be organized in the main plenary hall
Exhibition of humic products (17 – 21 September 2018) – stands will be located in the conference lobby


 

За регистрация и информация посетете сайта на конференцията: www.ihss2018.org

Проф. Екатерина Филчева

Председател на БДХВ и

Президент на българския клон на IHSS,

мобилен телефон: (+359) 888 72 38 18

 

 

 

Основна цел на дружеството е да обедини усилията на българските учени, работещи както в теоретични, така и в практически направления в изследванията на хумусните вещества.

Сферата на научните интереси включва:

* структура, свойства, и генезис на хумусните вещества;

* взаимодействие на хумусните вещества и тежките метали;

* приложение на хумусните вещества за рекултивация;

* биологична активност на хумусните вещества;

* технологии и производство на хумусни вещества и приложение в земеделието;

* хумусно състояние на българските почви и др.

За нас е удоволствие да бъдем част от световната научна общност по хумусни вещества. Ние сме готови да си сътрудничим с други регионални клонове на IHSS и приветстваме всякаква дейност, свързана с хумусните вещества.

Този сайт съдържа информация за Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ) – клон на Международното дружество по хумусни вещества (IHSS). Дружеството е създадено през 1997 г. Понастоящем в БДХВ членуват 64 учени и специалисти. Индивидуалните членове на Българския клон на Международното дружество са 34. Те са от научни организациии, университети и частни фирми.

Навигация:

Състав – Списък на членовете на БДХВ (индивидуалните членове на Българския клон на IHSS са отбелязани с *) CV

Документи – Изтегли Заявка за членство

Ръководство – Списък на членовете на Управителния съвет с телефони и e-mail

Дейност – Дейност на БДХВ

Издания - Сборници, книги по хумусни вещества

Конференции – Бъдещи конференции, дата, място на провеждане, важни дати
 

Полезни връзки и партньори:

Институт по почвознание, Агротехнология и защита на растенията "Н.Пушкаров" / Institute of Soil  Science, Agrotechnology and Plant protection "N. Poushkarov"

Лесотехнически Университет / University of Forestry

Международно дружество по хумусни вещества / International Humic Substances Society

Министерство на земеделието и храните / Ministry of Agriculture and Food

Национална служба за съвети в земеделието / National Agricultural Advisory Service

Министерство на образованието и науката / Ministry of Education and Science

Министерство на околната среда и водите / Ministry of Environment and Water

Изпълнителна агенция по околната среда / Executive Environmental Agency

Конвенция на ООН за борба с опустиняването / UNCCD

Рамкова конвенция на ООН за климатичните промени / UNFCCC

IHSS - Commonwealth of Independent states (CIS) chapter

IHSS - Polish chapter

Аграрен Университет, Пловдив / Agriculture University, Plovdiv

Институт по гората, БАН / Institute of Forestry, BAS

Известие

 

повече информация...    5 Jan 2016 bhss_2016@abv.bg

нагоре ↑