***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Мая Бенкова - Професионална информация

Мая Георгиева Бенкова

Доц. д-р

ИП “Н. Пушкаров” – София

Служебен адрес:

ИП “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Факс:(+359 2) 8 248 937; E-mail: majaben@abv.bg

Дата и място на раждане: 17 Май 1976, гр. Плевен

Образование: Висше, еколог, 2000, Биологически факултет, СУ ”Св. Климент Охридски”; Учител по биология, 2000, Биологически факултет, СУ ”Св. Климент Охридски

Научни степени и звания: Доктор по научна специалност “Почвознание”, ИП “Н. Пушкаров” - 2005

Научна квалификация и професионален интерес:
Почвознание
* тежкометално замърсяване на кисели почви;

* органо - минерална мелиорация на замърсени с тежки метали почви;

* колоидхимичните свойства на почвения адсорбент.

Специализации:

2003 - Международен курс за обучение на млади учени на тема: ”Физикохимични и физични методи за изучаване на почвени и растителни материали. Теория и практика.”, реализиран в рамките на Centre of Excellence, проведен в института по Агрофизика в Люблин, Полша;
2008 - Постдокторантски стаж във Вагенинген Университет и Изследователски център “Алтера”, Холандия - 8 месеца на тема: “Ефективност на органо-минерални варови смеси за мелиорация на замърсени с тежки метали почви” - МОН, Модул 1 “Млади учени” - 2008.

Членство в научни организации:

Българско почвоведско дружество; Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ); Международно дружество по хумусни вещества (IHSS).

Владеене на чужди езици: английски, руски

Избрани публикации:

Benkova M., S. Rousseva, T. Raytchev, Z. Sokolovska, M. Hajnos, G. Jozefaciuk, 2005. Impact of different ameliorants on some characteristics of acid soil polluted with heavy metals. I. Effect on the humus state. In: “Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals”. T. Raytchev, G. Józefaciuk, Z. Sokolovska, M. Hajnos (Eds.), Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics, Nikola Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics PAS, p.32-46.

Benkova M., E .Filcheva, T. Raytchev, Z. Sokolovska, M. Hajnos, G. Jozefaciuk, 2005. Impact of different ameliorants on some characteristics of acid soil polluted with heavy metals. II. Effect on the soil aggregate stability. In: “Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals”. T. Raytchev, G. Józefaciuk, Z. Sokolovska, M. Hajnos (Eds.), Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics, Nikola Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics PAS, p.46-59.

Benkova M., T. Raytchev, N. Dinev, Z. Sokolovska, M. Hajnos, G. Jozefaciuk, 2005. Alfalfa yield and copper uptake after treatment of heavy metal polluted soil with lime, coal and ferric oxide. In: “Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals”. T. Raytchev, G. Józefaciuk, Z. Sokolovska, M. Hajnos (Eds.), Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics, Nikola Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics PAS, p.74-86.

Raytchev T., E. Filcheva, S.Rousseva, M. Benkova, Z. Sokolowska, G. Jozefaciuk and M. Hajnos, 2006. Distribution of Humus Substances in the Structure of Soil Adsorbent - Theoretical Analysis. In: Proc. “Humic Substances – Linking Structure to Functions”.13th Meeting of the IHSS. July 30, August 4, , Universität Karlsruhe (TH), Germany Eds. Fritz H. Frimmel and Gudrun Abbt-Braun, 45-II: 597-600.

Benkova М., D. Stoiheva, T. Raytchev, 2007. Effectiveness Of Organo-Mineral Mixtures On Cu And Zn Content In Soil Solution At Melioration Of Heavy Metal Polluted Soils. In proc. “International conference “60-years Institute of soil science N. Poushkarov” – Soil science – Base for sustainable agriculture and environment protection” – 13 – 17 May 2007, Sofia, ISBN 978-954-749-072-7, Part two, pp. 524 – 528.

Römkens P., R. Rietra, H.Y. Guo, C.L. Chu, G.F. Koopmans, and M. Benkova, 2008. Mobility And Bioavailability Of Cadmium In Paddy Rice Fields: Data And Model Development. Proceedings of International Conference of Soil Remediation Session I: Risk Assessment of Pollutants, October 18-21, Nanjing, P.R. China.

нагоре ↑