***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Константин Чакалов - Професионална информация

Константин Иванов Чакалов

Магистър по Растителна Защита

Тел: (02) 95014040; факс: (02) 95014041

Служебен адрес:
РОМБ ООД, ул. “Абоба” № 1,
1606 София, България

E-mail: konstantinchakalov@yahoo.com; romb_ltd@abv.bg

Дата и място на раждане: 31.08.1956, София

Образование: магистър, агроном по Растителна Защита, 1979

Научни степени и звания: н.с. I ст.

Научна квалификация и професионален интерес:
* Приложение на природни и модифицирани зеолити в земеделието и екологията;
* Разработване на органо-минерални субстрати за отглеждане на растения;
* Разработване на хидропонни разтвори и биостимулатори за оранжерийното производство на цветя и зеленчуци;
* Хуминови препарати за третиране на растения;
* Рекултивация и възстановяване плодородието на нарушени терени и замърсени почви.

Дипломанти:

Консултант на 2 докторанти.

Заемани длъжности: н.с. I ст.- ръководител секция в НИПРОРУДА АД до 2007 г; Директор изследване и развитие, сектор Растителна Защита – РОМБ ООД от 2008 г.

Международни проекти (след 2000 г.):

1. Подобряване ефекта от приложение на природни зеолити в замърсени с тежки метали и арсен почви за по-доброто съхранение на почвения органичен азот и въглерод - RITE, Kyoto, Japan, 2001-2002;
2. Подобряване ефекта от приложение на природни зеолити в преовлажнени почви за по-доброто съхранение на почвения органичен азот и въглерод, RITE, Kyoto, Japan, 2002-2003.

Членство в научни организации:

Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ); Международно дружество по хумусни вещества (IHSS)

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: над 60.

Избрани публикации:

Chakalov K., Popova T., Filcheva E., Mitov K., 2002 Impovement of zeolite effect on polluted soils for better nitrogen and carbon storage. I. Influence of zeolite amendment on oxidation-reduction charges (Eh) in heavy metal and As polluted soils. In Proc.: 6th International Conference on the Occurrence.Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki.GREECE. June 3-7. pp.52-53.

Filcheva E., Popova T., Chakalov K, and Mitov K. 2002. Impovement of zeolite effect on polluted soils for better nitrogen and carbon storage. III. Influence of zeolite amendment on organic carbon storage in heavy metal and As polluted soils In Proc.: 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. Thessaloniki. GREECE. June 3-7. pp.101-102.

Filcheva K., and K.Chakalov, 2002. Soil fertility management with zeolite amendments. I. Effect on carbon sequestration A review. In Proc.: Symp. Agricultural Practices and Policies for carbon Sequestration in Soils CROC-Press LLC, Boston, USA, 2002 pp.229-235.

Chakalov K., T. Popova, K. Mitov, O. Petrov, and E. Filcheva, 2006.A model for the impact of ferritized clinoptilolite on flooded soils. In Proc.: 7th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites.Book of Abstracts Edited by Robert S. Bowman and Susan E. Delap 16–21 July 2006 Socorro, New Mexico, USA pp.78-80.

Popova T., K.Chakalov, K. Mitov, and V. Savov, 2006. Characteristics of humic acids product of lignite biotransformation. In Proc.: XXIII International Mineral Processing Congress. Onal G. at al Eds., Istanbul, Turkey, September 3-8,2006 vol.2 pp. 1226-1230.

Chakalov K., T. Popova , Savov V., and Angelova G., 2008. Influence of Humics Containing Materials on Poinsettia Hydroponics. In Proc.: 14th Meeting of IHSS Perminova T., and N. Kulikova eds. “From molecular understanding to innovative application of humic substances” , Moscow-Saint Peterburg, Russia, September 14-19,2008 ,pp. 627-630 vol.2.

Popova T., K.Chakalov, V. Savov, K. Mitov, and G. Angelova, 2008. Physiological Activity of Humic Substances from Bark Compost. In Proc.: 14th Meeting of IHSS Perminova T., and N. Kulikova eds. “From molecular understanding to innovative application of humic substances” , Moscow-Saint Peterburg, Russia, September 14-19,2008 , vol.2, pp. 449 452.

Savov V., P. Valchinkova, S. Bratkova, G. Angelova, T. and K. Chakalov, 2009. Effect of Microbial, Enzyme and Humic Substanses on Mineral Nutrition and Grain Quality of Maize Hybrids Kn 509 and Kn M 625 In.: .: XI Jubilee Conference with International Participation 120 years university education in biology and 45 years Faculty of biology “ biology – traditions and challenges”, 27 – 29 May, 2009 г. - http://biofac-conference.com

Savov V., Chakalov K., Angelova G., Popova T., Hristova R., 2009. Study of Immobilized Microbial Composition on the Reclamation Process of Heavy Metal Polluted Soils. In: .: XI Jubilee Conference with International Participation 120 years university education in biology and 45 years Faculty of biology “ biology – traditions and challenges”, 27 – 29 May, 2009 г. - http://biofac-conference.com

Gergana A, K. Chakalov, T. Popova and V. Savov, 2009. Influence of Cu, Mn and Zn concentration on the Biotransformation of Humic Substances of Lignite. In: XI Jubilee Conference with International Participation 120 years university education in biology and 45 years Faculty of biology “ biology – traditions and challenges”, 27 – 29 May, 2009 г. - http://biofac-conference.com

нагоре ↑

Актуализация: Септември, 2010; ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, София 1080, България; Тел.: (02) 824 87 44; e-mail: bhss_2009@abv.bg

ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: +359 2  824 87 44; е-mail: bhss_2009@abv.bg