***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

Начало

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Ирена Атанасова - Професионална информация

Ирена Димитрова Атанасова

Проф. дсн
ИП “Никола Пушкаров”

Служебен адрес:

ИП “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Тел: (+359 2) 8242156; факс: (+359 2) 8248937; E-mail: i.d.atanassova@abv.bg

Дата и място на раждане: 03.07.1963 София

Образование: Висше, химик, СУ “Кл. Охридски” - Химически факултет

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: Ст. н. с. II ст. д-р.

Научна квалификация и професионален интерес:
Почвена химия, почвена минералогия, тежки метали, липиди и органични замърсители.

Специализации:

* Университет Рединг Англия;

* Университет по Земеделие и технологии, Токио Япония;

* Университет Бон Германия;

* Суонзи Университет, Уейлс.

Заемани длъжности:

Ръководител лаборатория Ренгено-дифракиционен анализ;

Зав. секция "Химия на почвата".

Международни проекти (след 2000 г.): Phytodec, WateReuse

Членство в научни организации: IHSS, BHSS, ISSS

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: 38.

Избрани публикации:

J. Mataix-Solera, L. García-Irles, A. Morugan, S.H. Doerr, F. Garcia-Orenes, I. Atanassova, Navarro, M.A. Ayguadé, H. 2009. Soil water repellency patterns following long-term irrigation with waste water in a sandy calcareous soil, SE Spain.EGU. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-0, 2009.

I. Atanassova, S. Doerr 2008. Organic compounds related to soil hydrophobicity in total extracts from accelerated solvent extraction (ASE). Book of Abstracts, Eurosoil Congress, pp 220.

I. Atanassova, S. Doerr 2008. Changes in organic compounds characteristics associated with heat-induced increases and elimination of water repellency in soils. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-08186, 2008.

Teoharov, M and I.Atanassova, 2006. Morphological and mineralogical analysis of alluvial meadow soils (fluvisols) from the region of Sofia wastewater treatment plant (WWTP). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12:789-796.

Atanassova, I., M. Teoharov, S. Marinova and E. Filcheva. 2006. Sewage Sludge Storage on Soils around a Wastewater Treatment Plant. Impact on Some Soil Properties. Bulgarian Journal of Agricultural Science 12, 51-62

Atanassova I. and G. Brümmer. 2004. Polycyclic aromatic hydrocarbons of anthropogenic and biopedogenic origin in a colluviated hydromorphic soil of Western Europe, Geoderma, 120, 27-34.

Atanassova and R. Ilieva, 2003. Adsorption of Cu by smectite and kaolinite clays from natural deposits in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 9, 673-678.

Atanassova, I., 1999. Competitive effect of copper, zinc, cadmium and nickel on ion adsorption and desorption by soil clays. Water, Air and Soil Pollution,113, 115-125.

Atanassova, I. and M. Okazaki. 1997. Adsorption - desorption characteristics of high levels of copper in soil clay fractions. Water, Air and Soil Pollution, 98, 213-228.

Atanassova, I. 1995. Adsorption and desorption of Cu at high equilibrium concentrations by soil and clay samples from Bulgaria. Environmental Pollution, 87, 17-21.

нагоре ↑