***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Четвърта Национална конференция на БДХВ

 

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
“ХУМУСНИТЕ ВЕЩЕСТВА –
И РОЛЯТА ИМ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
08-10 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски"

бул. Драган Цанков № 8, София

 

Организирана от:
Българско дружество по хумусни вещества,

Биологически Факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

Първи циркуляр

Основни направления:

1.Органичният въглерод в почвите и ролята му за смекчаване на последствията от климатичните   

    промени

2. Характеристики и функции на хумусните вещества

3. Методи за изследване, оценка и увеличаване на почвеното органично вещество

4. Конвенционални и биотехнологични методи за получаване на хуминови продукти

5. Приложение на хуминови и хумусоподобни продукти в селското стопанство и индустрията

 

  

Организационен комитет

Председатели:

 Проф. д-р Екатерина Филчева, Председател на БДХВ и доц. д-р Валентин Савов –БФ, СУ „Св. Кл. Охридски

Членове:

Проф. д-р Тотка Митова – Председател на ССА, Председател на БДОП

Проф. д-р Светла Русева - Директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Проф. д-р Методи Теохаров –  Председател на БПД

Проф. д-р Маргарита Нанкова - Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево

Константин Чакалов - Болкан Плант Сайънсис ООД

Доц. д-р Росица Илиева – ЛТУ

Доц.д-р Диляна Николова–БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”

Доц. д-р Цветан Коцев – ИГГГ, БАН

Доц. д-р Миглена Жиянски – ИГ, БАН

Доц. д-р Венера Цолова - ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Гл. ас. д-р  Бисер Христов – ИПАЗР

Гл. ас д-р Ивона Никова – ИПАЗР

 Научен комитет

Проф. дсн Св. Генчева

Проф. дгн К. Маркова

Проф. д-р E. Филчева

Проф. д-р М. Стефанова

Проф. д-р П. Мончева

Доц. д-р В. Кутев

Доц. д-р Х.Чулджиян

Доц. д-р К. Трендафилов

Prof. Dr. M DeNobili, Italy

Prof.Dr. I .Perminova,Russia

Prof. Dr.N. Senesi, Italy

Prof. Dr.C. Tsadilas, Greece

Prof. Dr. J. Weber, Poland

Prof dr Ahmed Tutar, Turkey

Научна екскурзия – Проф. д-р Росица Петрова, доц. д-р Тома Шишков

Секретари:

Доц. д-р Венета Кръстева – ИПАЗР  „Н. Пушкаров

Гл.ас.д-р Яна Евстатиева - БФ, СУ

Ст. експ. Павлина Николова – ИПАЗР «Н. Пушкаров»

 

Контакти: Проф. д-р Екатерина Филчева bhss_2016@abv.bg  ;  filcheva@itp.bg; efilcheva@abv.bg; тел. 0888 72 38 18; Website: http://bhss.itp.bg

Циркулар и Заявка за участие

 

нагоре ↑  5 Jan 2016 bhss_2016@abv.bg