***** Начало BG / Home EN ***** надолу ******  

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХУМУСНИ ВЕЩЕСТВА

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY

За нас

Ръководство

Документи

Състав

Дейност

Издания

Конференции

Контакти

Българско дружество по хумусни вещества - Начало

 

Добре дошли в сайта на

Българското дружество по хумусни вещества

 

 

 

 

Основна цел на дружеството е да обедини усилията на българските учени, работещи както в теоретични, така и в практически направления в изследванията на хумусните вещества.

Сферата на научните интереси включва:

* структура, свойства, и генезис на хумусните вещества;

* взаимодействие на хумусните вещества и тежките метали;

* приложение на хумусните вещества за рекултивация;

* биологична активност на хумусните вещества;

* технологии и производство на хумусни вещества и приложение в земеделието;

* хумусно състояние на българските почви и др.

За нас е удоволствие да бъдем част от световната научна общност по хумусни вещества. Ние сме готови да си сътрудничим с други регионални клонове на IHSS и приветстваме всякаква дейност, свързана с хумусните вещества.

Този сайт съдържа информация за Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ) – клон на Международното дружество по хумусни вещества (IHSS). Дружеството е създадено през 1997 г. Понастоящем в БДХВ членуват 64 учени и специалисти. Индивидуалните членове на Българския клон на Международното дружество са 34. Те са от научни организациии, университети и частни фирми.

Навигация:

Състав – Списък на членовете на БДХВ (индивидуалните членове на Българския клон на IHSS са отбелязани с *) CV

Документи – Изтегли Заявка за членство

Ръководство – Списък на членовете на Управителния съвет с телефони и e-mail

Дейност – Дейност на БДХВ

Издания - Сборници, книги по хумусни вещества

Конференции – Бъдещи конференции, дата, място на провеждане, важни дати
 

Полезни връзки и партньори:

Институт по почвознание, Агротехнология и защита на растенията "Н.Пушкаров" / Institute of Soil  Science, Agrotechnology and Plant protection "N. Poushkarov"

Лесотехнически Университет / University of Forestry

Международно дружество по хумусни вещества / International Humic Substances Society

Министерство на земеделието и храните / Ministry of Agriculture and Food

Национална служба за съвети в земеделието / National Agricultural Advisory Service

Министерство на образованието и науката / Ministry of Education and Science

Министерство на околната среда и водите / Ministry of Environment and Water

Изпълнителна агенция по околната среда / Executive Environmental Agency

Конвенция на ООН за борба с опустиняването / UNCCD

Рамкова конвенция на ООН за климатичните промени / UNFCCC

IHSS - Commonwealth of Independent states (CIS) chapter

IHSS - Polish chapter

Аграрен Университет, Пловдив / Agriculture University, Plovdiv

Институт по гората, БАН / Institute of Forestry, BAS

Известие

 

повече информация...    5 Jan 2016 bhss_2016@abv.bg

нагоре ↑